Som ett led i Xeedas fortsatta arbete med dataskyddsfrågor och informationssäkerhet arbetar Xeeda sedan ett tag tillbaka med att stötta ett flertal kommuner inom dataskyddsområdet, både gällande strategiskt som operativt arbete. Tack vare våra konsulters breda erfarenhet och kompetens från olika organisationer inom såväl privat som offentlig sektor har vi nu möjlighet att erbjuda tjänsten som dataskyddsombud externt alternativt som en supportfunktion och stöd till ert nuvarande dataskyddsombud.

 

Publicerat 17 oktober 2019