Den 1 juni 2017 kompletterades upphandlings­lagstiftningen med nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet. Upphandlingsreglerna ska säkerställa att de anställda som utför arbete för det offentliga ska ha de villkor som arbetsmarknadens parter kommit överens om. I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Xeeda är sedan länge bundet av och tillämpar kollektivavtal inom branschen. Xeeda välkomnar därför de nya bestämmelserna och ser fram emot att delta i kommande upphandlingar som ställer krav på arbetsrättsliga villkor.

 

Publicerat 19 juni 2017