Xeeda har nöjet att välkomna Nadja Hägg!

Nadja har mångårig säljerfarenhet från konsultbranschen och är väl insatt i kunders utmaningar och behov. Hon är en säljare som sätter stort fokus på kundnyttan och arbetar långsiktigt i sina kundrelationer. Nadja kommer närmast från Knowit där hon jobbat som säljare och KAM mot flertalet olika kundsegment. På Xeeda kommer Nadja att arbeta med försäljning och som kundansvarig, samt med rekrytering och kvalitetssäkring av underkonsulter till Xeeda.

Nu har vi ännu en certifierad avtalsstrateg

Xeeda-konsulten Louise Olsson har certifierat sig som avtalsstrateg inom it-avtal. Hennes specialistområden inkluderar it-avtal, kravspecifikation och SLA, sourcing- och outsourcingavtal samt offentlig upphandling av it, datakom, nätverk och telefoni.

Tio principer för en framgångsrik upphandling

Vad är egentligen en framgångsrik upphandling och hur når vi dit? Eva-Lotta Löwstedt Lundell är VD för SKL Kommentus som äger inköpscentralen SKI och konsultbolaget AffärsConcept. Hon har jobbat många år med upphandling och har identifierat tio principer som leder till en mer framgångsrik upphandling.

Xeeda har nöjet att välkomna Louise Olsson!

Louise är affärsjurist och kommer närmast från Stockholms läns landsting, hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Louise har god erfarenhet inom såväl offentlig som privat sektor och rekryteringen. Rekryteringen av Louise innebär en förstärkning av Xeedas kompetens inom upphandling och juridik.

Frukostseminarium om Förändringens fyra rum

Förändringar sker ständigt och påverkar oss dagligen. Men hur kan vi hantera dem och skapa mening kring dem? Organisationskonsulten Annika Berggren föreläser för oss på Xeeda om förändringens fyra rum. Fyrarummaren är en teori om vad som sker med människor och organisationer vid förändring. Teorin möjliggör ett gemensamt språk och en gemensam bild av nuläget vilket behövs för att kunna undvika motstånd, konflikter och förvirring. Kontakta oss gärna om du är mer intresserad av förändringsledning.

Xeeda har nöjet att välkomna Peter Andersson!

Peter kommer närmast från SAS Institute och kommer med sin erfarenhet som försäljnings- och kundansvarig att utveckla försäljnings- och marknadssidan på Xeeda. Peter har de senaste 15 åren arbetat mycket med offentlig sektor och han kommer även att arbeta som projektledare inom verksamhetsutveckling, leverantörsstyrning och upphandling.