Igår på Xeedas frukostmöte berättade Mattias Skarin hur man kan skapa ökad nytta med hjälp av agila upphandlingar och agila kontrakt.

En traditionell kravställning täcker oftast bara in det som vi redan vet men utmaningarna med att göra en framgångsrik upphandling ligger oftast i att hantera det som vi inte har kunskap om. Vid användning av agila upphandlingar och kontrakt ökas fokus på  att kunna ge mer utrymme för leverantörer att föreslå sätt att möta behoven samt att kunna justera kravställning utifrån att behoven över tid ofta förändras.Upphandlingar av denna typ leder ofta till mer innovation, nöjdare kunder och tätare leverantörssamarbete.

Xeeda har ett starkt strukturkapital runt upphandlingar och ser med intresse på agila upphandlingar som ytterligare ett verktyg för att stärka vår förmåga att hjälpa våra kunder.

 

Publicerat 6 oktober 2017