Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya krav och förväntningar. Digitalisering, som en del i denna utveckling, har funnits på regeringens agenda i över 10 år.

Sverige, i enlighet med övriga EU-länder, väljer att definiera digitalisering i offentlig förvaltning som verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.

Målet med den nya digitala satsningen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullfölja sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Tre övergripande mål har identifierats:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Xeeda är involverade i ett flertal projekt som rör digitalisering. Vi är duktiga på att tillvarata den utveckling som sker inom it-området och tillsammans med vår kompetens inom projektledning leda projekt som syftar till att skapa samordning, interoperabilitet och realisera nytta.

Inom e-hälsa är Xeeda med och skapar förutsättningar för ökad patientsäkerhet och effektivare vård genom ökad digitaliserad tillgänglighet för individen. Inom e-förvaltning arbetar vi med att bidra till effektivisering av offentlig sektor med hjälp av it. Inom skolan deltar vi i projekt som syftar till att underlätta och förbättra undervisningen samt förbereda elever för en digital framtid. Att skapa rättvisa och jämlika förutsättningar för alla barn och elever i det digitala samhället är några av de frågeställningar vi arbetar med.