Det blir allt vanligare att ha fler leverantörer som måste samverka för att leveransen ska fungera. Men hur tar man ett samlat grepp kring dem och hur styr man?

Xeeda-konsulten Niklas Engelhart har tillsammans med tre andra internationella ITIL-experter skrivit en banbrytande bok inom Service Integration and Management. Boken ”SIAM – Principles and Practices for Service Integration and Management” är en praktisk handbok som beskriver hur man får ett antal olika tjänster från flera leverantörer att fungera i en integrerad, samordnad och verksamhetsstyrd leverans. Det är den första, och hittills enda, heltäckande publikationen om ett helt nytt område inom leverantörsstyrning av it-tjänster. Boken lanserades vid itsm15 i London.

Vill du veta mer om hur du kan ta ett samlat grepp kring era it-leverantörer? Kontakta oss gärna.

Publicerat 25 november 2015