Förbättra samarbete i ledningsgrupper, projektgrupper och förändringsarbete genom att utgå från hjärnans förutsättningar. Det har visat sig att resultatet vid förändringsarbete till stor del är beroende av hur effektivt vi samarbetar och kommunicerar. Detta gäller vid exempelvis omorganisation, införande av effektiva processer med stöd av lean och olika former av rationaliseringar.

Patrik Gröndahl och Petter Kylberg diskuterar de senaste rönen kring vad som ger varaktiga beteendeförflyttningar i syfte att skapa effektiva samarbeten i stället för ineffektiva, destruktiva eller ibland konfliktfyllda relationer. Du får också med dig konkreta verktyg som du kan använda för att öka effektiviteten i din organisation. 

Frukost serveras från kl. 07.30 på Xeedas kontor i norra Kungstornet, Kungsgatan 30, plan 10 och seminariet börjar kl 08.00.
OSA senast den 15 mars till info@test.xeeda.se. Anmälan krävs. 

Välkommen!

Publicerat 9 mars 2015