Xeedas konsult Charlotte Fries Curatola höll idag ett frukostmöte om framtidens projektkontor där hon belyste att det är hög tid att förnya projektkontoret och anpassa det till dagens förutsättningar och digitala mognad. Tack för ett intressant och berikande frukostmöte Charlotte.

Charlotte har flera års internationell erfarenhet av att etablera, driva och utveckla projektkontor där fokuset har varit på traditionell projektportföljstyrning samt uppbyggnad av organisationens projektmognad. Hon har de senaste åren ägnat sig åt förändringsledning och då ofta i området effektivisering av verksamheten genom samverkan av processutveckling och it-lösningar. Som nyligen certifierad Verksamhetsutvecklare och CIO har hon kommit till insikt att just denna kontinuerliga samverkan är så fundamental men saknas ofta i verksamheter idag.

Publicerat 7 mars 2019