Xeeda har idag tillsammans med Gullers Group och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad haft ett frukostseminarium om arbetet med att digitalisera Stockholms stads förskolor och skolor. 

Xeeda och Gullers Group har tillsammans med utbildningsförvaltningen arbetat med upphandling, etablering och införande av Skolplattform Stockholm som är stadens största projekt. Projektet startade 2012 och det kommer att genomföras fullt ut 2018. Skolplattformen ska stödja drygt 1 400 förskolor och skolor och har cirka 300 000  potentiella användare. Att digitalisera en så omfattande, mångfacetterad och angelägen verksamhet som Stockholm Stads skolor och förskolor har varit en utmaning på flera olika sätt, inte minst kommunikativt. 

Vid mötet berättades hur man arbetat med förankring, förändringsledning och kommunikativt ledarskap för att åstadkomma förändringen på ett mycket välfungerande sätt.

Publicerat 28 november 2014