Varför är det så svårt att omvandla de mest genomtänkta strategierna till resultat, trots att tekniken idag är mer avancerad än någonsin. Björn Bjurfors från Xeeda menar att en stor anledning till detta är att vi glömmer bort det mänskliga perspektivet. För att åstadkomma resultat behövs alla som berörs inte bara förstå vart vi är på väg och varför, utan även vara motiverade och dra åt samma håll. Dessutom krävs att de normbrytande krafterna är starkare än de bevarande.

 

Publicerat 24 maj 2018