AI verkar idag för de flesta människor under radarn. Mycket av det som vi idag tar för givet är redan automatiserat med hjälp av AI. Göran Lindsjö berättade på frukostmöte hos Xeeda att automatisering  är en kritisk komponent  och nödvändighet för fortsatt tillväxt och välfärd i Sverige. Ett oro som finns mot AI är att jobben kommer att försvinna. Göran betonade att så inte är fallet, däremot kommer arbetsuppgifter att automatiseras och yrken kommer därmed förändras .

Publicerat 23 november 2017