Förändringar sker ständigt och påverkar oss dagligen. Men hur kan vi hantera dem och skapa mening kring dem? Organisationskonsulten Annika Berggren föreläser för oss på Xeeda om förändringens fyra rum. Fyrarummaren är en teori om vad som sker med människor och organisationer vid förändring. Teorin möjliggör ett gemensamt språk och en gemensam bild av nuläget vilket behövs för att kunna undvika motstånd, konflikter och förvirring. Kontakta oss gärna om du är mer intresserad av förändringsledning.

Publicerat 22 september 2016