Xeeda är stolta över att få vara delaktiga i arbetet med att skapa ännu bättre förutsättningar för staden att tillvarata digitaliseringens potential.

Utvecklingen inom digitaliseringsområdet innebär en samhällstrend som kan innebära goda möjligheter för tillväxt och välfärd. Stockholm ligger visserligen långt fram när det gäller it-utveckling och digitalisering, men ambitionerna är ännu högre. Stockholm vill vara den stad som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet och vardagen enklare och bättre för alla medborgare och besökare.

Publicerat 17 mars 2016