Xeeda välkomnar Malin Stjernholt

Xeeda har nöjet att välkomna Malin Stjernholt! Malin är rekryterad till rollen som administrativ koordinator med ansvar att utgöra stöd till Xeedas kontor samt till olika projekt. Malin kommer närmast från Ellen AB.


Ett Linköping söker asyl

Ett Linköping söker asyl?

Magnus Berg och Mouddar Kouli från Ledarna gav oss på Xeeda ett inspirerande föredrag och berättade vad Ledarna gör för att minska gapet mellan flyktingar och arbetsmarknad. Fler än 160 000 personer sökte asyl i Sverige under 2015. Det är fler personer än i en stor svensk stad. Finns det samma kompetenser bland dessa personer som i motsvarande stad? Om så är fallet, hur knyter vi ihop dessa personer med arbetsgivare? Dessa personer kan vara en strategisk resurs för Sverige. Underhållande, lärorikt och tänkvärt av Magnus som har en bakgrund från Migrationsverket och Mouddar som har praktisk erfarenhet av frågeställningen!


Xeeda har vunnit ramavtal med Stockholms stad!

Xeeda är nu ramavtalsleverantör av managementkonsulttjänster till Stockholm stad. Avtalet gäller för stadens största förvaltning, utbildningsförvaltningen, och gäller i maximalt 3 år.

Publicerat 2016-03-08


Xeeda på Inköpsrådets dag

På Inköpsrådets dag diskuterades det flitigt om de nya lagarna LOU och LUF och hur lagarna påverkar områden som bland annat förhandling, ändring av avtal och förfrågningsunderlag, nollbud och minuspriser m.m. Även arbetet med dynamiska inköpsprocesser och inköpscentraler som grossister, samt den nya lagen om upphandling av koncessioner (LUK) presenterades. Finansdepartementet var på plats och berättade om hur arbetet med framtagandet av de nya lagarna gått till samt om effekterna av att de nya lagarna är försenade. Samtliga föreläsare fick möjlighet att sia om vilka bestämmelser i direktiven som kan tänkas ha effekt redan nu. De nya lagarna förväntas kunna träda i kraft den 1 januari 2017.

Publicerat 2016-02-10


Nya tröskelvärden för upphandling enligt LOU

Från och med årsskiftet gäller nya tröskelvärden för upphandling enligt LOU samt gräns för direktupphandling enligt LOU. Detta följer av en återkommande justering som sker vartannat år. Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de nationella reglerna (15 kap. LOU) eller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU).

De nya tröskelvärdena är följande:

  • Statliga myndigheter: 1 233 941 kronor
  • Övriga upphandlande myndigheter, såsom kommuner och landsting: 1 910 323 kronor
  • Direktupphandling: 534 890 kronor

Publicerat 2015-12-28


Xeeda önskar God Jul!

Julhälsning 2015 jpeg

Publicerat 2015-12-23


Nu har vi ännu en certifierad avtalsstrateg

Magdalena Makowski har certifierat sig som avtalsstrateg inom it-avtal. Hennes specialistområden inkluderar it-avtal, kravspecifikation och SLA, sourcing- och outsourcingavtal samt offentlig upphandling av it, datakom, nätverk och telefoni.

Publicerat 2015-12-11 


Ett samlat grepp kring it-leverantörer – Service Integration and Management

Det blir allt vanligare att ha fler leverantörer som måste samverka för att leveransen ska fungera. Men hur tar man ett samlat grepp kring dem och hur styr man?

Xeeda-konsulten Niklas Engelhart har tillsammans med tre andra internationella ITIL-experter skrivit en banbrytande bok inom Service Integration and Management. Boken ”SIAM – Principles and Practices for Service Integration and Management” är en praktisk handbok som beskriver hur man får ett antal olika tjänster från flera leverantörer att fungera i en integrerad, samordnad och verksamhetsstyrd leverans. Det är den första, och hittills enda, heltäckande publikationen om ett helt nytt område inom leverantörsstyrning av it-tjänster. Boken lanserades vid itsm15 i London.

Vill du veta mer om hur du kan ta ett samlat grepp kring era it-leverantörer? Kontakta oss gärna.

Publicerat 2015-11-25


Xeeda på plats på Gartner-symposium i Barcelona

Som kunder av Gartners analysfunktion tog Xeeda del vid det årliga Gartner-symposiet som detta år gick av stapeln i Barcelona. Årets viktigaste ämnen var den fortsatta digitaliseringen som innebär internet of things (att prylar blir uppkopplade), smarta samhällen med it integrerade i funktioner och tjänster, att matematiska modeller för analys och uppföljning blir allt mer vitala med den stora mängd information som finns tillgänglig och att robotar är inom olika områden är på stark tillväxt.

Publicerat 2015-11-13


Digitalisering i fokus på ESV-dagen 

Xeeda var på plats på ESV-dagen för att bevaka ett av våra fokusområden: digitalisering i offentlig förvaltning. Under hösten har regeringen fokuserat på att få igång processen med att digitalisera offentlig förvaltning. Både Mehmet Kaplan och Ardalan Shekarabi framhöll i sina anföranden vikten av att offentlig förvaltning utvecklar digitala mötesplatser för medborgarna. Dagen gav även en hel del praktiska tips och råd till den som går igenom en digitaliseringsprocess, och ett av de tydliga budskapen löd: våga prova!

Publicerat 2015-11-07 


Samverkan, kommunikation och digitalisering lösning på mycket

Ökad urbanisering, demografiska utmaningar, stor andel pensionsavgångar och nya rörelsemönster hos människor ställer växande anspråk på offentlig sektor. Lösningen för att uppnå och bibehålla en innovativ, effektiv och förtroendeingivande statsförvaltning stavas behovsanalys, kommunikation och digitalisering. Samverkan inom och mellan myndigheter skapar möjligheter till att uppnå resultat snabbare och med färre resurser. Under årets kvalitetsmässa i Göteborg diskuterades vikten av ledarskap i den offentliga förvaltningen och betydelsen av ett styrande ramverk som myndigheter kan luta sig emot i arbetet med att möta dessa nya utmaningar. 

Publicerat 2015-11-05


Produktionsstyrning i sjukvård

Xeeda-konsulten Johan Brandt, överläkare och docent, har skrivit en bok om produktionsstyrning i vården. En välfungerande sjukvård kräver att produktionen styrs, utgående från behovet och med optimal användning av de resurser som finns. Detaljerad produktionsstyrning innebär kraftigt förbättrade möjligheter att värdera kostnadsflöden, identifiera ekonomiska avvikelser tidigt, och göra riktade och effektiva insatser mot ekonomiska problem. En effektiv produktionsstyrning i sjukvården kan alltså sägas vara nödvändig av medicinska, etiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska skäl.

För mer information kring ämnet, boken eller våra tjänster kring Lean och styrning i vården, kontakta oss gärna.

Publicerat 2015-10-30


Xeeda välkomnar Magdalena Makowski!

Idag har vi nöjet att välkomna Magdalena Makowski till Xeeda! Magdalena är jurist och kommer närmast från Karnov där hon har arbetat som chefredaktör. Rekryteringen av Magdalena innebär en förstärkning av Xeedas kompetens inom upphandling och juridik. 

Publicerat 2015-08-12 


Xeeda önskar glad sommar!

 

Publicerat 2015-06-18 


Xeeda har vunnit ramavtal på Haninge och Nynäshamns kommuner

Xeeda är nu ramavtalsleverantör av lednings-, styrnings- och verksamhetsutvecklingstjänster i Haninge och Nynäshamns kommuner.

Publicerat 2015-06-11 


Xeeda anställer Anna Villaume

Vi välkomnar Anna Villaume till Xeeda. Anna är rekryterad till rollen som researcher och administrativ koordinator med ansvar att utgöra stöd till Xeedas kontor samt till olika projekt. Anna är organisationsvetare och kommer närmast från Försvarets Materielverk. 

Publicerat 2015-05-11 


Xeeda välkomnar Jörgen Modig

Jörgen Modig återvänder till Xeeda som seniorkonsult efter att de senaste fyra åren ha arbetat som it-direktör på Statistiska Centralbyrån. Jörgen arbetar främst inom projektledning, förändringsledning och strategisk rådgivning inom it-management. Med drygt tjugofem års erfarenhet som konsult och CIO/it-chef på Collectum och Statistiska Centralbyrån har han skaffat sig en gedigen erfarenhet från ledande positioner inom både projektledning och verksamhetsutveckling. 

Vi hälsar Jörgen välkommen till Xeeda!

Publicerat 2015-04-27 


Frukostmöte 26/3 ”Förbättra kommunikation och samarbete utifrån hjärnans förutsättningar”

Förbättra samarbete i ledningsgrupper, projektgrupper och förändringsarbete genom att utgå från hjärnans förutsättningar. Det har visat sig att resultatet vid förändringsarbete till stor del är beroende av hur effektivt vi samarbetar och kommunicerar. Detta gäller vid exempelvis omorganisation, införande av effektiva processer med stöd av lean och olika former av rationaliseringar.

Patrik Gröndahl och Petter Kylberg diskuterar de senaste rönen kring vad som ger varaktiga beteendeförflyttningar i syfte att skapa effektiva samarbeten i stället för ineffektiva, destruktiva eller ibland konfliktfyllda relationer. Du får också med dig konkreta verktyg som du kan använda för att öka effektiviteten i din organisation. 

Frukost serveras från kl. 07.30 på Xeedas kontor i norra Kungstornet, Kungsgatan 30, plan 10 och seminariet börjar kl 08.00.
OSA senast den 15 mars till info@test.xeeda.se. Anmälan krävs. 

Välkommen!

Publicerat 2015-03-09 


Xeeda har tecknat avtal med Gartner

Xeeda har tecknat ett tvåårigt avtal med Gartner om tillgång till global marknadsanalys, forskning och seminarier. Gartner är marknads- och världsledande på global omvärldsbevakning. Genom avtalet stärker Xeeda sig i rollen som strategisk rådgivare.

Publicerat 2015-02-12 


Xeeda har vunnit ramavtal på Riksgälden

Xeeda är nu ramavtalsleverantör av it-konsulttjänster inom ledning och styrning åt Riksgälden. 

Publicerat 2015-01-19  


Xeeda söker fler seniora underkonsulter

Vi söker dig som vill arbeta som underkonsult via eget bolag i en spännande och utvecklande konsultmiljö.

Vi behöver förstärka vårt nätverk med underkonsulter till Xeeda. Våra uppdrag finns i huvudsak inom offentlig verksamhet där vi arbetar med projekt- och programledning, leverantörsstyrning, upphandling/sourcing, förändringsledning och verksamhetsutveckling. 

Klicka här för annons. Sista ansökningsdag 21 januari.

Publicerat 2015-01-02  


Frukostmöte: Hur riggar man för ett pradigmskifte?

Xeeda har idag tillsammans med Gullers Group och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad haft ett frukostseminarium om arbetet med att digitalisera Stockholms stads förskolor och skolor. 

Xeeda och Gullers Group har tillsammans med utbildningsförvaltningen arbetat med upphandling, etablering och införande av Skolplattform Stockholm som är stadens största projekt. Projektet startade 2012 och det kommer att genomföras fullt ut 2018. Skolplattformen ska stödja drygt 1 400 förskolor och skolor och har cirka 300 000  potentiella användare. Att digitalisera en så omfattande, mångfacetterad och angelägen verksamhet som Stockholm Stads skolor och förskolor har varit en utmaning på flera olika sätt, inte minst kommunikativt. 

Vid mötet berättades hur man arbetat med förankring, förändringsledning och kommunikativt ledarskap för att åstadkomma förändringen på ett mycket välfungerande sätt. 

Publicerat 2014-11-28  


Stort tack till alla som firade 10 år med oss!

Vi på Xeeda vill tacka alla som deltog i firandet av Xeedas 10 års jubileum den 16 oktober. Det var ett härligt mingel under kvällen – av kunder och samarbetspartners. Som inledning på festligheterna genomförde vi några seminarier som exempel på områden som Xeeda arbetar med. Detta för, om möjligt, ge nya insikter och som en inspiration inför de kommande 10 åren.  För er som missade seminarierna eller vill ha en djupare genomgång, hör gärna av er så ordnar vi fördjupande seminarier för er.

De aktuella seminarierna var:

Verksamhetsutveckla vård, skola och myndigheter med hjälp av ”Lean”
Dag Lotsander som infört the ”Toyota Way” i tjänsteorganisationen för Toyota Sverige och Johan Brandt överläkare i Lund som skrivit boken ”Lean i svensk sjukvård” berättade om erfarenheter och lärdomar.

Lärandet måste vara snabbare än hastigheten på förändringarna
Kombinerad ledarutveckling och verksamhetsutveckling, så kallad ”Business Driven Action Learning”, har visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för verksamhetsutveckling och förändringsledning i både offentlig sektor och privata företag. Gunnar George som höll i seminariet har 25 års erfarenhet av strategi- och förändringsarbete i stora internationella företag.

I kristallkulan – vad kommer att prägla företagsvärlden de kommande tio åren?

Ida Hult är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare inom framtid, omvärldsbevakning, affärsutveckling och konsumentbeteende. Det är inte bara det hon säger utan hur hon säger det som skapar uppskattning. Ida sätter utveckling i kontext, använder både historia och framtid och pratar teknik utifrån människor.

Publicerat 2014-10-21  


Ny konsult med bakgrund inom kommun och myndighet

Vi har glädjen att kunna välkomma en ny kollega till Xeeda – Sara Baghchehsaraee.  Sara kommer närmast från Kungälvs kommun där hon arbetat som verksamhetsutvecklare och projektledare med bland annat kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringfrågor. Med sin bakgrund som utredare, nämndsekreterare och nu senast verksamhetsutvecklare samt med ett stort intresse för samhällsfrågor har hon en god kunskap att arbeta med de frågor och områden Xeeda idag fokuserar på. 

Publicerat 2014-10-01  


Xeeda firar 10 år!

2004 grundades Xeeda i Stockholm av Mats Östling, Urban Jonsson och Björn Bjurfors. Xeeda startades för att möta ett identifierat kundbehov av kvalificerade konsulttjänster för ledning och styrning av stora komplexa projekt hos kunder inom myndigheter, kommuner, landsting samt inom bank, finans och försäkring. Genom åren har Xeeda etablerat sig för att vara det lilla och personliga konsultföretaget med spetskompetens inom projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Xeeda arbetar idag främst med att utveckla organisationer som arbetar med samhällsutveckling.

Vi på Xeeda vill tacka alla kunder och samarbetspartners genom åren för det förtroende vi erhållit och ser fram emot ett fortsatt inspirerande samarbete.

 

Publicerat 2014-09-03  


Vi söker fler konsulter som delar våra värderingar 

Vi söker dig som vill arbeta som underkonsult via eget bolag i en spännande och utvecklande konsultmiljö. Just nu behöver vi förstärka vårt nätverk med underkonsulter till Xeeda. Våra uppdrag finns i huvudsak inom projekt- och programledning, leverantörsstyrning, upphandling/sourcing, förändringsledning och verksamhetsutveckling.

Senaste ansökningsdag 20 augusti. Klicka här här att komma till annonsen.

Publicerat 2014-07-11  


Xeeda har vunnit ramavtal på Sollentuna kommun

Xeeda är nu ramavtalsleverantör av konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och förändringsledning åt Sollentuna kommun.

Publicerat 2014-06-02 


Xeeda söker konsulter

Xeeda söker seniorkonsulter som vill arbeta som underkonsult via eget bolag i en spännande och utvecklande konsultmiljö. Vi söker dig som är seniorkonsult som vill bli jobba i Xeeda-projekt inom programledning, upphandling/sourcing, förändringsledning, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Senaste ansökningsdag 15 juni. Klicka här här att komma till annonsen.

Publicerat 2014-05-07 


Frukostmöte på Xeeda

Resultatet när Lean flyttar från fabrik till kontor – konkret kundnytta i fem tjänsteföretag där Lean är en framgångsfaktor Två av Sveriges mest erfarna konsulter inom området (Anders Wide och Dag Lotsander) delar med sig av sina erfarenheter om resultat och hur man når dit. Ni som är intresserade och funderar på om Lean och ständiga förbättringar kan vara något för er organisation att utvecklas inom är välkomna. För mer information kontakta info@test.xeeda.se.

Publicerat 2014-03-04