Xeeda har sina rötter i New York, där Urban Jonsson och Mats Östling, tillsammans med Else-Marie Östling, grundade företaget. Redan från början var företagsidén att starta ett företag där långsiktighet, oberoende lösningar och kundfokus var de viktigaste ledorden. Dessa är värderingar som fortfarande styr Xeeda. Företaget utvecklades till en konsultplattform där syftet var att skapa en gemensam bas för att bedriva värdeskapande konsultverksamhet där kundens bästa alltid kommer först. Sedan dess har företaget vuxit och innefattar nu såväl seniora konsulter som jurister, projektassistenter och researchers.

Xeeda är ett varumärke som redan från början var tänkt att förknippas med kvalificerade konsulttjänster. Målbilden är ett företag med konsulter och rådgivare som alltid levererar mer än vad kunden förväntar sig. Namnet Xeeda är en ordlek på det engelska uttrycket ”exceed ya” – att överträffa dig.

Logotypen är tänkt att förmedla budskapet att konsulter på Xeeda alltid strävar efter att överträffa kundens förväntning. Den gröna linjen i logotypen är dragen genom namnet och representerar kundernas förväntan, det vill säga ”ribban” som alltid ska överträffas. Över ribban är namnet färggrant blått som symboliserar att vi överträffat kundens förväntan. Under ribban är namnet grått för det är inget speciellt, bara vad många andra konsulter levererar. Xeeda-konsulten strävar efter att överträffa kundens förväntan.

Publicerat 14 mars 2016