Xeeda grundades 2004 i Stockholm av Mats Östling, Urban Jonsson och Björn Bjurfors. Tillsammans med Else-Marie Östling utgjorde de delägarna. Else-Marie hade 2002 bildat Xeeda LLC i New York och när Mats, Urban och Björn skulle starta en konsultverksamhet valde de att ansluta sig till varumärket Xeeda och ett samarbete etablerades.

Värderingar har från början varit viktiga för Xeeda. Att arbeta långsiktigt, alltid med kundfokus och med kundens bästa för ögonen. Bygga och vårda trovärdighet är A och O för ett konsultföretag. Första versionen av konsultboken kom 2009 och kallades då för konsultplattformen och syftet var att skapa en gemensam bas för att bedriva konsultverksamhet.

Xeeda är ett varumärke som redan från början var tänkt att förknippas med kvalificerade konsulttjänster. Målbilden är ett företag med konsulter och rådgivare som alltid levererar mer än vad kunden förväntar sig. Namnet Xeeda är en ordlek på det engelska uttrycket ”exceed ya” – att överträffa dig.

Logotypen är tänkt att förmedla budskapet att konsulter på Xeeda alltid strävar efter att överträffa kundens förväntning. Den gröna linjen i logotypen är dragen genom namnet och representerar kundernas förväntan, det vill säga ”ribban” som alltid ska överträffas. Över ribban är namnet färggrant blått som symboliserar att vi överträffat kundens förväntan. Under ribban är namnet grått för det är inget speciellt, bara vad många andra konsulter levererar. Xeeda-konsulten strävar efter att överträffa kundens förväntan.