Xeeda strävar alltid efter att arbeta metodiskt och systematiskt och utgår oftast från väl etablerade metoder och arbetssätt. Xeeda är bra på att göra sådana saker som kunden oftast inte gör så ofta. Vi brukar säga att ”det kunden gör sällan, gör Xeeda ofta”.

Basen i leveransen från Xeeda är erfarna konsulter med ledarerfarenheter som har gjort det som ska göras förut. Dessa konsulter kompletterar vi med strukturkapital i form av mallar, metoder, verktyg och research. För att nyttja dessa konsulter effektivast arbetar vi oftast i små, effektiva konsultteam.

Publicerat 8 april 2016