Frukost bild Erik

Erik Wikberg från Handelshögskolan berättade och gav exempel ur sin egen forskning om företeelsen hybridorganisationer, vilka blir allt mer vanliga att vi inte längre reflekterar över dessa. Exempel på s k hybridiseringar kan vara välgörenhetsorganisationer som paketerar välgörenhet med samma logik och samma kompetens som en vinstmaximerande organisation eller framgångsrika företag som har CSR satsningar enligt förebilder från bland annat föreningslivet. Erik gav oss en spännande vinkel på den vedertagna organisationsteorin vilket vi kommer jobba vidare med inom Xeeda och i våra uppdrag

Publicerat 16 juni 2017