Våra värderingar

Våra värdeord precision, samverkan och resultat är vägledande värderingar som för oss framåt. Vi är ödmjuka och lyhörda samtidigt som vi tillsammans med våra kunder kommer fram till den bästa och mest effektiva lösningen.
Publicerat 14 mars 2016

Vårt team

I våra konsultteam förenar vi seniora konsulter med ledar- erfarenhet med kompetenser inom exempelvis juridik, risk- och kvalitetsarbete, kommunikation och omvärldsbevakning.
Publicerat 14 mars 2016