You are currently viewing Frukostmöte med Lööf foundation

Frukostmöte med Lööf foundation

Idag har vi på Xeeda haft ett frukostmöte utöver det vanliga. Sophie Lööf var inbjuden till oss för att berätta om det fantastiska arbete hon bedriver genom Lööf Foundation, den stiftelse hon grundade för 11 år sedan. Sophie berättade hur stiftelsen genom åren har stöttat befintliga lokala hjälporganisationer världen över, men också byggt ett barnhem i Nepal och en mödravårdsklinik i Kenya. Stort tack Sophie för att du delade med och gav oss nya perspektiv.