Tidigare i år la EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation, e-privacy regulation, EPR. Denna kommer att ersätta all lagstiftning som baseras på e-privacy-direktivet och kommer att utgöra ett komplement till dataskyddsförordningen, GDPR. Förordningen föreslås bli tillämplig på all användning av elektronisk kommunikation, där det inte endast behöver handla om personuppgiftsbehandling. Bland annat kommer e-post och sms som kommunikation via internet och sociala medier (som exempelvis WhatsApp, Twitter, Facebook, Messenger m fl.) att omfattas av den nya lagen. Det är främst företag som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring, retargeting och som har spårningstjänster online som sin kärnverksamhet som kommer att påverkas. Xeeda kommer att följa utvecklingen av EPR som ett komplement till bolagets rådande arbete inom GDPR.

Publicerat 1 mars 2018