Vi har glädjen att kunna välkomma en ny kollega till Xeeda – Sara Baghchehsaraee.  Sara kommer närmast från Kungälvs kommun där hon arbetat som verksamhetsutvecklare och projektledare med bland annat kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringfrågor. Med sin bakgrund som utredare, nämndsekreterare och nu senast verksamhetsutvecklare samt med ett stort intresse för samhällsfrågor har hon en god kunskap att arbeta med de frågor och områden Xeeda idag fokuserar på. 

Publicerat 1 oktober 2014