Från och med årsskiftet gäller nya tröskelvärden för upphandling enligt LOU samt gräns för direktupphandling enligt LOU. Detta följer av en återkommande justering som sker vartannat år. Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de nationella reglerna (15 kap. LOU) eller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU).

De nya tröskelvärdena är följande:

  • Statliga myndigheter: 1 233 941 kronor
  • Övriga upphandlande myndigheter, såsom kommuner och landsting: 1 910 323 kronor
  • Direktupphandling: 534 890 kronor
Publicerat 28 december 2015