Vid  konferensen Offentliga rummet i Sundsvall fokuseras det på hur digitaliseringen i offentlig sektor kan tas från planering till konkret handling.

Det är intressant att delta och dela de erfarenheter vi själva har från att i kunduppdrag arbeta med dessa frågor.

Åsa Zetterberg SKL pratar bl a om digitalisering som ett viktigt verktyg för dagens verksamhetsutveckling. Möjliggörare för det fortsatta digitaliseringsarbetet är att våga, att utmana och att arbeta med förändringsledning.

Publicerat 31 maj 2017