Xeeda arbetar systematiskt med genomförande av uppdrag och använder i huvudsak ”öppna metoder” som är väl accepterade och beprövade. Flertalet är s.k. best practice som tillämpas globalt i världen och som den läggs ned väldigt mycket tid på att vidareutveckla och att hålla uppdaterade. Dessutom finns det normalt god tillgång till utbildning och även certifieringssystem som gör att kunskap och erfarenhet kan dokumenteras och mätas.

Några av de metoder som Xeeda vanligen arbetar med är:

  • Six Sigma för systematiskt verksamhetsutveckling. Six Sigma innehåller förutom en process en rad praktiska och enkla verktyg baserat på kvalitetsteknik.
  • Lean för systematisk verksamhetsutveckling med fokus på värdeadderande aktiviteter.
  • Projektledningsmetodik som PMI, PROPS, Pejl, PPS och Lilla Ratten.
  • Projekt, program och portföljstyrningsmodeller och verktyg,
  • COBIT, ITIL och pm3 för processutveckling av it-verksamhet.
  • PENG, ABC och businescase samt andra metoder för nyttovärdering.

Förutom metoder och verktyg har Xeeda tillgång till ledande global research genom avtal med Gartner samt exmpelvis rättsdatabasen Karpov.