Xeeda-konsulten Johan Brandt, överläkare och docent, har skrivit en bok om produktionsstyrning i vården. En välfungerande sjukvård kräver att produktionen styrs, utgående från behovet och med optimal användning av de resurser som finns. Detaljerad produktionsstyrning innebär kraftigt förbättrade möjligheter att värdera kostnadsflöden, identifiera ekonomiska avvikelser tidigt, och göra riktade och effektiva insatser mot ekonomiska problem. En effektiv produktionsstyrning i sjukvården kan alltså sägas vara nödvändig av medicinska, etiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska skäl.

För mer information kring ämnet, boken eller våra tjänster kring Lean och styrning i vården, kontakta oss gärna.

Publicerat 30 oktober 2015