Xeeda är ett konsultföretag som främst tillhandahåller seniora konsulter med ledarerfarenhet. Ledarskapet är en viktig del av projektledningsarbetet som kompletterar kunskap och metodik inom projektledning, planering av projekt, riskarbete och ekonomisk styrning.

Xeeda har en väl utbyggd och etablerad kvalitetssäkringsmodell för att säkerställa att leverans och kvalitet kan upprätthållas. Detta tillsammans med seniora projektledare säkerställer en leverans med hög kvalitet till kunden.

Xeeda har tagit fram och dokumenterat en kvalitetsmodell för uppföljning av risk och kvalitet i projektarbete. Kvalitetsmodellen tillämpas i projekt Xeeda bedriver hos kund men finns också inkluderat i Xeedas modell för portfölj-och programstyrning, vilken används hos kunder.

Nedanststående kvalitetskritiska moment finns definierade i kvalitetsmodellen för projektarbete:

 • Att följa de riktlinjer som finns och att detta följs upp
 • Projektdirektivet
 • Projektplan, kommunikationsplan och projektbudget
 • Riskarbete med löpande uppdatering av risklogg
 • Beslutspunkter och milstolpar
 • Projektavslut

Som ett led i kvalitets- och förbättringsarbete genomgår nu hela Xeeda utbildning för Projekt Management Institute (PMI) med syfte att göra en certifiering.

Xeeda arbetar systematiskt med genomförande av uppdrag och använder i huvudsak ”öppna metoder” som är väl accepterade och beprövade. Flertalet är s.k. best practice som tillämpas globalt i världen och som den läggs ned väldigt mycket tid på att vidareutveckla och att hålla uppdaterade. Dessutom finns det normalt god tillgång till utbildning och även certifieringssystem som gör att kunskap och erfarenhet kan dokumenteras och mätas.

Några av de metoder som Xeeda vanligen arbetar med är:

 • Six Sigma för systematiskt verksamhetsutveckling. Six Sigma innehåller förutom en process en rad praktiska och enkla verktyg baserat på kvalitetsteknik.
 • Lean för systematisk verksamhetsutveckling med fokus på värdeadderande aktiviteter.
 • Projektledningsmetodik som PMI, PROPS, Pejl, PPS och Lilla Ratten.
 • Projekt, program och portföljstyrningsmodeller och verktyg,
 • COBIT, ITIL och pm3 för processutveckling av it-verksamhet.
 • PENG, ABC och business case samt andra metoder för nyttovärdering.

Förutom metoder och verktyg har Xeeda tillgång till ledande global research genom avtal med Gartner samt exmpelvis rättsdatabasen Karpov.

bild[8]