Ökad urbanisering, demografiska utmaningar, stor andel pensionsavgångar och nya rörelsemönster hos människor ställer växande anspråk på offentlig sektor. Lösningen för att uppnå och bibehålla en innovativ, effektiv och förtroendeingivande statsförvaltning stavas behovsanalys, kommunikation och digitalisering. Samverkan inom och mellan myndigheter skapar möjligheter till att uppnå resultat snabbare och med färre resurser. Under årets kvalitetsmässa i Göteborg diskuterades vikten av ledarskap i den offentliga förvaltningen och betydelsen av ett styrande ramverk som myndigheter kan luta sig emot i arbetet med att möta dessa nya utmaningar. 

Publicerat 5 november 2015