Vi på Xeeda vill tacka alla som deltog i firandet av Xeedas 10 års jubileum den 16 oktober. Det var ett härligt mingel under kvällen – av kunder och samarbetspartners. Som inledning på festligheterna genomförde vi några seminarier som exempel på områden som Xeeda arbetar med. Detta för, om möjligt, ge nya insikter och som en inspiration inför de kommande 10 åren.  För er som missade seminarierna eller vill ha en djupare genomgång, hör gärna av er så ordnar vi fördjupande seminarier för er.

De aktuella seminarierna var:

Verksamhetsutveckla vård, skola och myndigheter med hjälp av ”Lean”
Dag Lotsander som infört the ”Toyota Way” i tjänsteorganisationen för Toyota Sverige och Johan Brandt överläkare i Lund som skrivit boken ”Lean i svensk sjukvård” berättade om erfarenheter och lärdomar.

Lärandet måste vara snabbare än hastigheten på förändringarna
Kombinerad ledarutveckling och verksamhetsutveckling, så kallad ”Business Driven Action Learning”, har visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för verksamhetsutveckling och förändringsledning i både offentlig sektor och privata företag. Gunnar George som höll i seminariet har 25 års erfarenhet av strategi- och förändringsarbete i stora internationella företag.

I kristallkulan – vad kommer att prägla företagsvärlden de kommande tio åren?

Ida Hult är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare inom framtid, omvärldsbevakning, affärsutveckling och konsumentbeteende. Det är inte bara det hon säger utan hur hon säger det som skapar uppskattning. Ida sätter utveckling i kontext, använder både historia och framtid och pratar teknik utifrån människor.

Publicerat 21 oktober 2014