Offentlig sektors inköp och upphandling uppgår till 670 miljarder – varje år. Om vi förbättrar våra upphandlingar så att vi får samma innehåll för två procent lägre kostnad kan vi skapa ett utrymme på drygt 13 miljarder – till satsningar på välfärd. Det är fullt möjligt. Men då måste vi flytta vårt fokus från juridiken till vad som verkligen skapar värde i en upphandling. Att satsa på att göra hållbara affärer över tid skapar ett förtroende för offentlig sektor som kund och en vilja hos leverantörerna att vara med och utveckla verksamheten. För att uppnå detta behöver vi öka förståelsen av våra drivkrafter, ambitioner och vad vi vill uppnå.

I boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling” presenteras tio principer utöver LOU som är viktiga vid upphandlingar. Frukostseminariet belyste, med utgångspunkt i boken, ett annat förhållningssätt och inspirerar med idéer, konkreta verktyg och nya tankesätt runt vad som behövs för att göra en upphandling framgångsrik.

 Eva-Lotta Löwstedt Lundell är VD för SKL Kommentus som äger inköpscentralen SKI och konsultbolaget AffärsConcept. Eva-Lotta är civilekonom och har arbetat med inköp och upphandling i ledande roller under många år, bl.a. som inköpschef på SVT. Hon har byggt upp inköpsfunktioner och varit ledare för en rad olika upphandlingar inom komplexa områden. Eva-Lotta har ett mångårigt engagemang i Sveriges Offentliga Inköpare och är en ofta anlitad föreläsare inom området.

Publicerat 9 november 2016