Idag görs viktiga upphandlingar från leverantörer och underleverantörer. Det innebär att upphandling och leverantörsstyrning är en nyckelfråga för att få rätt kvalitet och rätt kostnad i verksamhet och i projekt.

Xeeda har metodik, erfarenhet och kunskap om upphandlingslagstiftning för att arbeta med kravställning, upphandlingar och leverantörsstyrning. Vi har genomfört ett stort antal upphandlingsprojekt med belopp upp till ca 5 miljarder SEK.

Att göra kvalitetsförbättringar i leveranser och att ta hem kortsiktiga besparingar parallellt med att säkerställa den strategiska utvecklingen och inriktningen är en av grunderna i Xeedas arbete inom upphandling och leverantörsstyrning.

Upphandling

Leverantörsstyrning

2015-09-07 13.08.07