Våra konsulter är vana att genomföra omorganisationer och it-organisationer. För våra kunder har vi utarbetat it-strategier, strategi för grön it och strategier inom vård och skola.

Specialisering och effektivisering har för många organisationer inneburit att en allt större andel av arbetet upphandlas som tjänst eller läggs ut på entreprenad. Ofta är upphandlingskompetens viktig vid genomförande av förändringar. Xeeda har genom åren genomfört ett stort antal upphandlingar inom såväl privat som offentlig sektor.

Upphandlingsarbetet genomförs av erfaren seniorkonsult med stöd av Xeedas juridiska konsulter och det strukturkapital i form av metodik och underlag som används för att skapa bra upphandlingar.

Xeeda råder kunderna att även fokusera på leverantörsstyrningen, dvs. efter avtalstecknande utveckla affärsrelationen så att den bidrar med nytta och effektivitet. Vi hjälper våra kunder att skapa en bra affärsrelation som tillvaratar krav på kostnadseffektivitet och innovation.

För att skapa nya och/eller effektiva arbetssätt, införa digitaliserade tjänster och att en organisation med dess leverantörer ska fungera effektivt krävs en fungerande styrmodell och it-leverans.

Xeeda har erfarenhet och kunskap för att bistå vid genomlysningar och förändringar av arbetssätt, organisation och leveransmodell. Det kan handla om att skapa en verksamhetsorienterad förvaltnings- och leveransmodell, att förbättra leveranser från utkontrakterad leverans eller att öka graden av innovation i arbetssätt.

Niklas Engelhart är Xeeda-konsulten och författare till SIAM: Principles and Practices for Service Integration and Management, pekar på vikten av att klara av den allt mer komplexa tillvaron med många leverantörer som ska samordnas på ett effektivt sätt.

Publicerat 8 april 2016