Kraven inom it–verksamhet är i ständig förändring. Under de senaste åren har fokus ändrats från teknikfrågor till att istället handla om kommersiell styrning, innovation och verksamhetsutveckling med hjälp av it. Samtidigt har kraven på verksamhetens organisation, kompetens och styrning höjts.  Att etablera kontakt och arbeta med beställare och utförare, upphandlade tjänster och så kallade serviceorganisationer är något som vi har god vana av.

Xeeda har erfarenhet av att genomföra omorganisationer och verksamhetsutveckla it–organisationer. En grundsten när det gäller att utveckla it-verksamheten är att ha en verksamhetsförankrad it-strategi som är anpassad till den omvärld organisationen verkar inom.

En strategi blir först värdefull när den kommuniceras Vi strävar efter att skapa realiserbara strategier som kommuniceras och genomförs. Xeeda har utarbetat it-strategier, strategi för grön it, strategier inom vård och skola men också med att verkställa fastställda strategier.