Visionen är att Xeeda skall vara ett konsultföretag som står för och uppfattas av kunder, konsulter och samarbetspartners som ett företag som präglas av:

  • professionalism och ett ställe där kompetenta och engagerade kollegor och konsulter samlas
  • en mötesplats och plattform där konsultarbete i toppklass bedrivs
  • långsiktighet: konsulter som fokuserar på att osjälviskt lösa kundens frågeställning och litar på att förr eller senare belönas för detta
  • konsulter som tar till vara på erfarenheter och hjälps åt
  • ett företag som betraktas med respekt av kunder och konsulter
  • inspiration, energitillskott och humor.

Kort sagt vill Xeeda vara ett ställe där konsulter och kunder trivs och förenar professionalism med ett skratt.

Publicerat 14 mars 2016