Vi är stolta över våra konsulter Magdalena Makowski, Louise Olsson och Peter Andersson som nu är diplomerade dataskyddsstrateger. Under 9 månader har de genomgått ett program för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Xeedas konsulter ingick i den första gruppen som blev diplomerade av IFI. Programmet omfattade praktiskt införande av GDPR, lagligt stöd för personuppgifter, informationssäkerhet samt dataskyddsombudsfrågor. Utbildningen är ett led i Xeedas GDPR-satsning och förbättrar vårt arbete som vi utför i våra uppdrag.

Publicerat 18 september 2017