Xeeda hjälper kunder att realisera nyttan vid digitalisering av viktiga funktioner. Resultat skapar vi genom vår kunskap inom informationssäkerhet, verksamhetsutveckling och leverantörsstyrning samt erfarenhet av att leda komplexa och kritiska projekt/program.

Med vår erfarenhet inom projekt-, förändringsledning samt med juridisk kompetens leder vi projekt som syftar till att skapa sammanhållna, smarta och effektiva verksamheter. Vi realiserar nyttor för anställda, kunder och medborgare.

Xeeda arbetar som uppdragsgivarens förlängda arm med att projekt- och förändringsleda kundens projekt. Det innebär att säkerställa att uppdragsgivarens intresse är vägledande för uppdraget. Xeeda arbetar ofta med ett projektledningsteam bestående av projektledare och projektkontorsstöd.

Publicerat 22 februari 2021