Vi arbetar med systematisk verksamhets-utveckling och anser att verksamhets-utveckling ska bedrivas med en långsiktigt ansats och strategi samt med stort engagemang och involverande från kundens egna medarbetare.

Xeeda hjälper kunderna att realisera nyttan av förändringar i viktiga samhällsfunktioner. För att göra detta och säkerställa nyttoeffekter strävar vi alltid efter att arbeta metodiskt och systematisk. Vi tror på att verksamhetsutveckling ska bedrivas med en långsiktigt ansats och strategi samt med stort engagemang och involverande från kundens egna medarbetare. Men vi tror också att det är viktigt att påvisa även kortsiktigt resultat för att skapa den uthållighet som krävs för att nå bestående nyttoeffekter.

Några av de verksamhetsutvecklingsområden som Xeeda valt att fokusera på då de är viktiga för våra kunder är:

  • digitalisering inom skola, vård och omsorg (kommun och landsting)
  • e-förvaltning och effektivisering av stödprocesser
Publicerat 8 april 2016