Grunden för all verksamhet är att den måste utvecklas och förbättras. Vi arbetar med systematisk verksamhetsutveckling och tror på att verksamhetsutveckling ska bedrivas med en långsiktigt ansats och strategi samt med stort engagemang och involverande från kundens egen personal.

För att förankra denna utveckling arbetar vi med förändringsledning. Vi arbetar med rådgivning och olika typer av verktyg för att handleda chefer, organisation och medarbetare i en förändringsprocess. Förändring är en process i sig som kan drivas på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Vår filosofi är att arbeta utifrån en helhetssyn både ur ett affärsmässigt och mänskligt perspektiv.

Inom verksamhetsutvecklingsarbetet tar vi hjälp av metodik och verktyg inom kvalitetsteknik, Lean, Six Sigma och naturligtvis spelar it en viktig roll i modern verksamhetsutveckling. Vi använder oss även av metodik och beskrivningsmodeller baserade på mognadstrappor, workshops, processutveckling, metodik för att identifiera arbete som inte skapar värde och hur det går att mäta och värdera.

2015-09-22 10.22.31