Emma är affärsjurist och certifierad avtalsstrateg inom it-rätt och kommer närmast från Skatteverket där hon även arbetat strukturerat med Lean och förändringsfrågor. Rekryteringen av Emma innebär en förstärkning av Xeedas kompetens inom upphandling och juridik.

Emma Abelsson

Publicerat 14 maj 2018