Xeeda är ett oberoende managementkonsultföretag som erbjuder tjänster inom ledning, styrning och utveckling. Vi har ett stort inflöde av uppdrag och behöver förstärka vårt nätverk med seniora konsulter med erfarenhet och god förmåga att hantera såväl operativa, taktiska som strategiska frågor inom områdena upphandling och verksamhetsutveckling.

Vi är intresserade av dig som har:

  • Arbetat minst 10 år med upphandling eller verksamhetsutveckling samt även ansvarat för större och komplexa projekt inom dessa områden.
  • Arbetat minst fem år som konsult och har relevanta referensuppdrag inom ditt område.
  • Relevant akademisk examen, gärna kompletterad med påbyggnadsutbildning eller relevanta certifieringar.

Xeeda etablerades 2004 och har sedan dess arbetat med större företag och organisationer, inom både den offentliga och privata sektorn. Xeedas värdegrund bygger på samverkan, precision och resultat. Det betyder att vi jobbar i nära samspel med kunden för att kunna ge precisa rekommendationer och fokusera på resultat. Vi arbetar långsiktigt för hållbara och bestående resultat för våra kunder.

Som underkonsult till Xeeda arbetar du tillsammans med våra anställda utifrån eget bolag och kvalitetssäkras genom Xeedas kvalificeringsprocess. På Xeeda arbetar vi långsiktigt. Vi gör inte kortsiktiga vinster på bekostnad av ett långsiktigt förtroende varken från våra kunder, våra konsulter eller avtalade samarbetspartners.

Xeedas uppdrag finns i huvudsak inom tjänstesektorn och vi är specialiserade inom:

  • Verksamhetsutveckling och förändringsledning
  • Program- och projektledning
  • Upphandling och effektiv leverantörsstyrning
  • Organisering, ledning och styrning av it-verksamhet

Är du intresserad, skicka in din CV till malin.stjernholt@xeeda för vidare dialog.

 

 

 

Publicerat 5 april 2018