Vi är glada att välkomna Per Sandstedt till oss på Xeeda. Per kommer förstärka vårt arbete kring verksamhetsutveckling och digitalisering av organisationer med fokus på upphandling och inköp. Per kommer närmast från en tjänst som jurist och konsult på ett konsultbolag som arbetade med out- och insourcing i fastighetsbranschen.

Publicerat 6 maj 2019