Vi välkomnar Anna Villaume till Xeeda. Anna är rekryterad till rollen som researcher och administrativ koordinator med ansvar att utgöra stöd till Xeedas kontor samt till olika projekt. Anna är organisationsvetare och kommer närmast från Försvarets Materielverk.

Publicerat 11 maj 2015