2004 grundades Xeeda i Stockholm av Mats Östling, Urban Jonsson och Björn Bjurfors. Xeeda startades för att möta ett identifierat kundbehov av kvalificerade konsulttjänster för ledning och styrning av stora komplexa projekt hos kunder inom myndigheter, kommuner, landsting samt inom bank, finans och försäkring. Genom åren har Xeeda etablerat sig för att vara det lilla och personliga konsultföretaget med spetskompetens inom projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Xeeda arbetar idag främst med att utveckla organisationer som arbetar med samhällsutveckling.

Vi på Xeeda vill tacka alla kunder och samarbetspartners genom åren för det förtroende vi erhållit och ser fram emot ett fortsatt inspirerande samarbete.
Publicerat 3 september 2014