Den 25 maj i år firar dataskyddsförordningen ett år. Xeedas konsulter har under de senaste åren genomfört ett omfattande arbete såväl med att förbereda verksamheter inför ikraftträdandet av regelverket som att verka rådgivande och stödjande efter ikraftträdandet. Xeeda fortsätter att arbeta med dataskyddsfrågor och bevakar kontinuerligt området.

Några utvalda händelser under det gånga året;

  • Datainspektionen publicerade sin tillsynsplan för 2019-2020
  • Kammarkollegiet publicerade en förstudie avseende ramavtal för webbaserat kontorsstöd
  • Datainspektionen inledde tillsyn av 1177 Vårdguiden
  • Datainspektionen inledde tillsyn av Google
  • Datainspektionen granskade om cirka 400 företag och myndigheter tillsatt dataskyddsombud i enlighet med förordningen.

 

Publicerat 30 april 2019