Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har seglat upp som en viktig fråga och står högt på agendan hos flertalet organisationer. Förordningen kommer att bli direkt tillämplig i Sverige och ersätter nuvarande personuppgiftslag. Vi ser att för de flesta organisationer kommer det bli en utmaning att följa lagen till punkt och pricka redan maj 2018. För organisationer som hanterar personuppgifter kommer det att krävas ett flertal åtgärder för att kunna säkra hanteringen av behandling av personuppgifter. Att snabbt komma igång med aktiviteter och prioritera på ett vettigt sätt kommer därför vara viktigt från och med nu fram till maj 2018. För att kunna hjälpa våra kunder inom detta område har Xeeda valt att låta ett antal medarbetare vidareutbilda sig till diplomerade dataskyddsstrateger med fokus på GDPR. Vi hoppas genom detta kunna bidra till att GDPR inte bara blir ett sätt att möta regulatoriska krav utan att arbetet även leder till effektiva och säkra processer som skapar mervärde för såväl organisationen som dess kunder.

Publicerat 16 maj 2017