Louise är affärsjurist och kommer närmast från Stockholms läns landsting, hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Louise har god erfarenhet inom såväl offentlig som privat sektor och rekryteringen. Rekryteringen av Louise innebär en förstärkning av Xeedas kompetens inom upphandling och juridik.

 

Publicerat 3 oktober 2016