Nadja har mångårig säljerfarenhet från konsultbranschen och är väl insatt i kunders utmaningar och behov. Hon är en säljare som sätter stort fokus på kundnyttan och arbetar långsiktigt i sina kundrelationer. Nadja kommer närmast från Knowit där hon jobbat som säljare och KAM mot flertalet olika kundsegment. På Xeeda kommer Nadja att arbeta med försäljning och som kundansvarig, samt med rekrytering och kvalitetssäkring av underkonsulter till Xeeda.

Publicerat 9 januari 2017