Xeeda är nu ramavtalsleverantör av managementkonsulttjänster till Stockholm stad. Avtalet gäller för stadens största förvaltning, utbildningsförvaltningen, och gäller i maximalt 3 år.

 

Publicerat 8 mars 2016