Xeeda är nu ramavtalsleverantör av lednings-, styrnings- och verksamhetsutvecklingstjänster i Haninge och Nynäshamns kommuner.

Publicerat 11 juni 2015