Xeeda är nu ramavtalsleverantör av it-konsulttjänster inom ledning och styrning åt Riksgälden. 

Publicerat 19 januari 2015